[ แปลเพลง | Full Lyrics ] The Next Right Thing - FROZEN II (OST) Kristen Bell


[ แปลเพลง | Full Lyrics ] 
The Next Right Thing - FROZEN II (OST) Kristen Bell


I’ve seen dark before, but not like this
เคยเจอความมืดมน แต่ไม่เท่านี้
This is cold, this is empty, this is numb
มันเหน็บหนาว มันช่างเงียบเหงา มันอ้างว้าง
The life I knew is over, the lights are out
ชีวิตที่ดีกลับดับหาย แสงลับสิ้นไป
Hello darkness, I’m ready to succumb
ความมืดเข้าล้อม ยอมแพ้หมดแล้วทุกทาง
I follow you around, I always have
เคยตามพี่ไปทุกหน ดั้นด้นทุกที่
But you’ve gone to a place I cannot find
แต่ว่าพี่กลับมาหนีฉันไปที่ไหน
This grief has a gravity, it pulls me down
แม้ทุกข์ ที่คอยกดใจฉัน มันใหญ่นักหนา

But a tiny voice whispers in my mind
แต่มีคำกระซิบ ลอยล่องมาในใจ
You are lost, hope is gone, but you must go on
หากความหวัง ไกลเหลือเกิน ต้องมุ่งหน้า เผชิญ
And do the next right thing
และทำในสิ่งที่ควร

Can there be a day beyond this night
จะมีวันรุ่งขึ้น เมื่อคืนผ่านพ้น
I don’t know any more what is true
จะมีไหม ยังสับสน ยังไม่รู้
I can’t find my direction, I’m all alone
ไม่มีทิศทางและจุดหมาย ข้างกายว่างเปล่า
The only star that guided me was you
ขาดพี่ที่เป็นดั่งดาวให้คอยมองดู

How to rise from the floor, when its not your I’m rising for
จะให้ฝืนยืนขึ้นมา ไม่ใช่พี่แล้ว มันคงไร้ค่า

Just do the next right thing, take a step, step again
แค่ทำในสิ่งที่ควร ที่ละก้าว ก็ยังดี
It is all that I can to do
บอกตัวเองไว้แค่นี้
The next right thing
ให้ทำในสิ่งที่ควร

I won’t look too far ahead
ไม่ต้องมองไปไกลข้างหน้า
It’s too much for me to take
มันมากเกินกว่าใจรับได้
But break it down to this next breath, this next step
แต่ถ้าหากแบ่งให้เป็นก้าวสั้น แต่ละก้าว ที่เลือกนั้น
This next choice is one that I can make
ดูง่ายกว่ากันมากมาย

So I walk through this night stumbling blindly toward the light
จะเดินข้ามคืนนี้ไป แม้ต้องล้มคลุกคลานเท่าไหร่

And do the next right thing
จะทำในสิ่งที่ควร
And with the dawn, what comes then
ตะวันคืนมา คงได้เห็น
When it’s clear that everything will never be the same again
สิ่งทั้งหลายจะไม่มีวันกลับเหมือนดังเดิมที่เคยได้เป็น

Then I’ll make the choice to hear that voice
และจากเสียงที่ฟัง จะเลือกเส้นทาง
And do the next right thing
และทำในสิ่งที่ควร

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น