ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เรื่องที่แนะนำ

[ เนื้อเพลง | Full Lyrics ] Into the Unknown – FROZEN 2 (OST) Idina Menzel | แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น

Idina Menzel, AURORA - Into the Unknown (From "Frozen 2"/Audio Only) Wichayanee Pearklin, AURORA - Into the Unknown (From "Frozen 2"/Audio Only) [ เนื้อเพลง | Full Lyrics ]  Into the Unknown - FROZEN 2 (OST)  Idina Menzel | แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น Ah ah oh oh oh Ah ah oh oh oh oh oh oh Into the unknown Into the unknown Into the unknown Ah ah ah ah ah I can hear you but I won’t Some look for trouble While others don’t There’s a thousand reasons I should go about my day And ignore your whispers Which I wish would go away, ah ah oh oh Oh oh ได้ยินเสียงเธอ แต่ไม่ฟัง ฉันไม่อยากวุ่นวาย พอได้หรือยัง มีเหตุผลตั้งร้อยพัน ให้ตั้งมั่นกับชีวิตไป จะไม่สนเสียงเรียกนั่น หวังว่ามันจะหยุดกวนใจ You’re not a voice You’re just a ringing in my ear And if I heard you, which I don’t I’m spoken for I fear Everyone I’ve ever loved is here within these walls I’m sorry, secret siren, but I’m blocking out your calls

[ เนื้อเพลง | Full Lyrics ] 숨겨진 세상 | Sumgyeojin sesang [Into the Unknown - FROZEN 2 (OST)] - Taeyeon


Artist: Frozen 2 (OST)
Featuring artist: Park Hye Na
Also performed by: Taeyeon
Song: 숨겨진 세상 | Sumgyeojin sesang [Into the Unknown]

Into the Unknown
Into the Unknown
Into the Unknown

듣기 싫어. 저리 가
ทึด กี ชี รอ. ชอ รี กา

제발 좀 나를 내버려 둬
 เช บัล จม นา รึล แน บอ รยอ ดวอ
지금 이 행복을 잃고 싶지 않은데
ชี กึม อี แฮง โบ กึล อิล โค ชิบ จี อา นึน เด
자꾸 왜 맴돌며 나를 데려가려 해
ชา กู แว แมม ดล มยอ นา รึล เด รยอ กา รยอ แฮ

귀를 막겠어
ควี รึล มัก เก ซอ
스쳐갈 바람일 뿐이야
ซือ ชยอ คัล พา รา มิล ปู นี ยา
뭐라 말해도 (그만해)
มวอ รา มัล แฮ โด (คือ มัน แฮ)
못 들은척 할래
มท ดือ รึน ชอก ฮัล แร

소중한 내 사람들을 떠날 수 없어
โซ จุง ฮัน แน ซา รัม ดือ รึล ตอ นัล ซู ออบ ซอ
저 불안한 세상에 날 떠밀지 말아 줘
ชอ พู รัน ฮัน เซ ซัง เง นัล ตอ มิล จี มา รา จวอ

저 두렵고 낯선 위험한 모험들
ชอ ทู รยอบ โก นัท ซอน วี ฮอม ฮัน โม ฮอม ดึล
비바람 몰아치듯 저 멀리서 날 불러
พี บา รัม โม รา ชี ดึท ชอ มอล รี ซอ นัล พุล รอ

Into the Unknown
Into the Unknown
Into the Unknown

뭘 원해 넌
มวอล วอน แฮ นอน
왜 자꾸 나를 부르니
แว จา กู นา รึล พู รือ นี
내가 위험해지는 거 그걸 바라는 거니
แน กา วี ฮอม แฮ จี นึน กอ คือ กอล บา รา นึน กอ นี

어쩌면 알고 있니 마법 같은 내 비밀
ออ จอ มยอน อัล โก อิท นี มา บอบ กา ทึน แน บี มิล
여긴 내가 있을 곳이 아닌걸
ยอ กิน แน กา อี ซึล โก ชี อา นิน กอล

견디기에 버거워져 힘이 강해질수록
คยอน ดี กี เอ พอ กอ วอ จยอ ฮี มี คัง แฮ จิล ซู รก
잠들었던 내 마음이 깨어나
ชัม ดือ รอท ตอน แน มา อือ มี แก ออ นา

Into the unknown
Into the unknown
Into the unknown

어디 있니
ออ ดี อิท นี
내가 보이니
แน กา โบ อี นี
느낀다면 보여줘 널
นือ กิน ดา มยอน โพ ยอ จวอ นอล

어둡고 험한 먼 길이라도
ออ ดุบ โก ฮอม ฮัน มอน กี รี รา โด
그곳에 가겠어
คือ โก เซ คา เก ซอ

Into the unknown
Into the unknown
Into the unknown

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยม