[ แปลเพลง | Full Lyrics ] I seek the truth - FROZEN II (OST)


[Verse 1: Elsa]
Mother, I am flipping through the past
ท่านแม่, ฉันหลงไปในอดีต
Turning pages of a book to find you
พลิกหนังสือทุกหน้าเพื่อค้นหาท่าน
Mother, I am lost
ท่านแม่, ฉันหลังทาง
Mother, I am scared
ท่านแม่, ฉันกลัว
Mother, I don't know what to do
ท่านแม่, ฉันไม่รู้ว่าต้องทำเช่นไร
What were you trying to say?
ท่านต้องการจะบอกอะไร?
Must've written it down for a reason
ด้วยเหตุผลที่ต้องบันทึกไว้
Must've thought I'd find it someday
คิดไว้แล้วว่าฉันอาจพบมันเข้าสักวันหนึ่ง
I feel this power surging through me every minute
ฉันสัมผัสถึงพลังนี้ที่พลุ่งพล่านอยู่ในตัวฉันทุกนาที
Like a horse that's gone wild
เหมือนม้าที่ดุร้าย
Mother, you were here
ท่านแม่, ท่านอยู่นี่
Mother, you are gone
ท่านแม่, ท่านไปแล้ว
And you left behind a scared child
ท่านทิ้งเด็กน้อยอันหวาดกลัวเอาไว้
Can't sit around and cry
ไม่อาจนั่งนิ่งและร้องไห้
There's too much to lose
มากเกินไปที่จะสูญเสี
And I think that I've been given this power for a reason
และฉันคิดว่า มีเหตุผลที่ทำให้ฉันได้รับพลังเหล่านี้
And I need to know why
และฉันอยากรู้ว่าทำไม

[Chorus 1: Elsa]
I seek the truth
ฉันค้นหาความจริง
What are you telling me?
คุณกำลังบอกอะไรฉันหรือ?
I'm ready to hear
ฉันพร้อมจะยอมฟัง
Can't go forward this way
ไม่อาจเดินต่อไปเช่นนี้
With questions growing day by day
คำถามเหล่านี้เพิ่มพูนขึ้นทุกวัน
I seek the truth
ฉันค้นหาความจริง
What are you showing me?
คุณกำลังแสดงอะไรให้ฉันเห็นหรือ?
I'm ready to see
ฉันพร้อมจะยอมรับรู้
I need to know who you are
ฉันไคร่รู้ยิ่งนักว่าคุณคือใคร
To know who I am meant to be
ไครรู้ยิ่งนักว่าใครกันที่ฉันควรจะเป็น

[Verse 2: Elsa]
Mother, you were everyone's queen
ท่านแม่, ท่านคือราชินีของทุกคน
I watched you closely and you taught me well
ลูกเฝ้าดูท่านอยู่ตลอดเวลา
How do I be you?
ลูกจะเป็นเช่นท่านได้อย่างไร?
How do I be good?
ลูกจะดำรงซึ่งความดีนั้นได้อย่างไร?
How do I be me in Arendelle?
ลูกจะเป็นตัวเองในเอเรนเดลล์ได้อย่างไร?
How do I go in this land with a power inside
ลูกจะอยู่ที่นี่ด้วยพลังนี้ได้อย่างไร
That I can't command?
นี่นคือสิ่งที่ลูกไม่อาจสั่งได้?
It's growing and speaking a language
That I don't understand
ลูกเติบโตและพูดภาษาที่ไม่อาจเข้าใจ

[Chorus 2: Elsa]
And I seek the truth
และลูกค้นหาความจริง
What are you teaching me?
สิ่งใดที่ท่านกำลังสอนลูก?
I'm ready to learn
ลูกพร้อมจะยอมเรียนรู้
Can't retreat once again
ไม่อาจล่าถอยอีกแล้ว
And so I turn to you back then
ดังนั้น ลูกถึงหันหาท่านในตอนนั้น
I seek the truth
ลูกค้นหาความจริง
You left me messages
ท่านทิ้งความในไว้ให้ลูก
And they hold the key
และพวกเขาถือครองกุญแจไว้
I need to know what they mean
ลูกไคร่รู้ยิ่งนักว่าพวกเขาหมายความเช่นไร
To know who you want me to be
ไคร่รู้ว่าท่านต้องการให้ลูกเป็นเช่นไร

[Verse 3: Anna]
Another secret
ความลับอีกประการหนึ่ง
And another and another
และอีกประการ อีกประการ
At least you were consistent
อย่างน้อยพวกท่านก็ทำเช่นเดิม
Hello father, hello mother
ท่านพ่อ, ท่านแม่

But I won't let that pull us back to what we were before
แต่อย่าได้ดึงเรากลับไปสู่จุดเดิมอีกเลย
I won't let her close that door
ฉันไม่อาจปล่อยให้เธอปิดประตูนั่นอีกแล้ว
No more doors anymore
ไม่มีประตูใดๆ อีกแล้ว

[Bridge: Elsa, Anna]
Where the north wind meets the sea
ณ ที่ที่ลมทางเหนือปะทะทะเล
No more secrets
ปราศจากความลับใดๆ
There's a river
ณ แม่น้ำสายนั้น
Stay together
เราอยู่ด้วยกัน
Full of memory
กับความทรงจำอันเต็มเปี่ยม
You're my family
คุณคือครอบครัวของฉัน
Come, my darling, homeward bound
มาเถอะ ที่รักของฉัน กลับบ้านเรา
I just found you
ฉันพบคุณแล้ว
Homeward bound
บ้านแห่งรัก
You'll stay found
คุณพบแล้ว

[Chorus 3: Elsa, Anna]
I seek the truth
ฉันค้นหาความจริง
You drew a map for me, you left me a clue
คุณวาดแผนที่ให้ฉัน, และทิ้งร่องรอยไว้
You didn't leave me alone
คุณไม่ได้ปล่อยฉันเดียวดาย
You're with me, guiding what I do
คุณยังคงอยู่เคียงข้างฉัน และนำทางฉัน
I seek the truth
ฉันค้นหาความจริง
Elsa
เอลซ่า
They say that it can hurt, but even so
พวกเขาบอกว่ามันอาจเจ็บปวด, แต่แล้วไง
Elsa
เอลซ่า
I need to know who you were
ฉันอยากรู้ว่าคุณเป็นใคร
So I can know who I am
ซึ่งมันทำให้ฉันรู้ว่าฉันคือใคร


[Outro: Elsa, Anna, Both]
And I won't let it
และฉันไม่ยอมปล่อยให้
I won't let you
ฉันจะไม่ยอมปล่อยคุณ
Go
ไป
I won't let you
ฉันจะไม่ยอมปล่อยคุณ
Go
ไป

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น